Vystudoval jsem VŠB Ostrava se zaměřením na ekonomiku a finance, na střední školu jsem chodil do Frýdku Místku – zaměření hutnictví. Dějepis rozhodně nepatřil k mým oblíbeným předmětům. Dokonce z nejlepšího kamaráda, kterého naopak bavil, jsem si utahoval, že je něco jako pravěká fosílie, když se pořád jen hrabe v minulosti….

Všeho jen dočasu, jak se říká.

Mým „dočasem“ byl rok 2011, kdy jsem s manželkou jako turista poprvé navštívil Svatou zemi. Od té doby se tam stále vracím a o její historii se zajímám víc a víc. Už pro mne není mrtvou a nudnou, ale naopak živou a velmi inspirující pro současnost. Kdo jsme jako lidé? Odkud a kam jdeme? Co je pravda? Tyto i další otázky Vás v Izraeli napadají více a častěji, než kdekoliv jinde.
Je to země, která má úžasný příběh, země, která má duši, která Vás nenechá jen tak. Je toho tolik, co se dá z Izraele vyčíst, tolik, co je skryto pod povrchem. Po třetí návštěvě Izraele coby turista jsem zatoužil po možnosti se s poznanými věcmi dělit, být také průvodcem. Napsal jsem na cestovku Avetour, nejlepší pro Svatou zemi u nás, a vyšlo to.

Od roku 2014 provázím a snažím se lidem sdělit o čem všem je Izrael. Snažím se, aby pochopili, aby na vlastní oči viděli, že Izrael je i náš domov, naše kolébka, náš počátek, že Izrael je země, kde se bojuje i za nás a za celý svět, za svobodu a pravdu.

Nechť tedy i tyto stránky slouží pravdě. O Izraeli a o našem Stvořiteli. Bohu Izraele a Jeho synu Ježíši, díky kterému jsme i my, bývalí „pohané“, měli možnost tohoto úžasného Boha poznat.

On je skála, jeho dílo je dokonalé, na všech jeho cestách je právo.
Bůh je věrný a bez podlosti, je přímý a spravedlivý…
5. Mojžíšova 32, 4