5. Vznik státu Izrael – díl I.

Termín: bude upřesněn Místo: bude upřesněno
Cena: bude upřesněna

… jak vznikl stát Izrael ?- co vše se muselo stát od roku 70 n.l., kdy byli židé rozprášení do celého světa až do příchodu prvních osadníků na konci 19. století ?
Je to dlouhá doba – téměř 20 století – a jak sami uznáte, 20 století nelze vtěsnat do 1-2 hodin.
Co však lze, je zachytit důležité momenty tohoto vývoje. Takové, které nám dají spíš než detailně poznat vycítit, vytušit čím židé procházeli, čemu museli čelit, jak nesmírně obtížné bylo pro ně svůj stát získat.
Celý svět byl proti nim. Přesto nebyli sami. Byl s nimi Bůh. Bůh jejich otců, Bůh Abrahámův, Izákův a Jákobův, který jim zaslíbil, že je znovu shromáždí, vystaví jejich zbořená města a zbaví je hanby a ponížení.


Přednáška spojená s obrázkovou prezentací, zaměřená jednak na všechno možné pronásledování, které židy skrze staletí provázelo a jednak na dramatické, přelomové události předválečného období (II. sv. války), nesoucích se ve znamení britské zrady – od počátečního omezování podpory ve 20. letech až po otevřené nepřátelství na konci let 30.


Rezervaci potvrďte prosím platbou 200 Kč na účet č. 158 982 219 / 0300
do popisu platby uveďte: „Předn. datum, jméno a příjmení“.
Děkuji

* Tato přednáška se bude konat na základě Vašeho zájmu. Pakliže by Vás zaujala, vyplňte a odešlete prosím tuto přihlášku. Odesláním se k ničemu nezavazujete, jen pomůžete k výběru, kterou přednášku mám v nejbližší době uspořádat.
Děkuji Vám.